होसियार ‘दिशामा रगत गयो ? हेलचेक्राई नगरौँ !’ दिनमा कतिपटक दिशा जानु उचित हुन्छ ? डा. दिनेश श्रेष्ठ

डा. दिनेश श्रेष्ठ, बरिष्ठ पेटरोग विशेषज्ञ  सामान्यतया दिशामा रगत गयो भने रगतमासी भयो भन्ने चलन…